Blog

  • Jak děláme reklamní bannery

    Sám podnikám v rôznych oblastiach. Niektoré svoje firmy som zavrel alebo predal a niektoré mi fungujú dodnes. V minulosti som potreboval bannery, tak, ako ktokoľvek z vás, a hľadal som reklamné agentúry, resp. jednotlivcov, ktorí mi tieto grafické návrhy vedeli pripraviť. Pokračovat